Ilustrace,Karikatury,Komix

Ilustrace, vtipy...

Námět – Skica – Finální barevný výstup
Aktuální či nadčasové vyjádření toho na co text nestačí…

Komix...

Na základě scénáře, popisu předsatvy se připraví skica, díky které se můžou provést rychlé korekce a následně finální provedení v detailní kresbě. Samozřejmostí je sazba textů a jincýh grafických prvků dle kntextu.

Karikatury

Vystihnout podobu je to základ. Dalším krokem je variovat výrazy, emoce, gesta, oblečení.. to vše vede ke karikatuře, která vyjádří osobnost a

nezaměnitelnost každého člověka. Digitální výstup je samozřejmostí ( rastr,vektor)

Petr Vyoral

Více jak 15 let profesionálního fulltime kreslení – lidské figury, portréty, zvířata – vše v různém výtvarném stylu dle záměru a kontextu použití.  Široký záběr stylů a výtvarné palety dovoluje použití v různých oblastech – reklama, firemní materiály, knižní ilustrace, komixy, návody, návrhy maskotů, storyboardy …

KONTAKT:

+ 420 732 365 953
petrvyoral@petrvyoral.cz

dotaz

Vaši představu převedeme do skic a Vy se pak rozhodnete…